Byggnadsvård i Västmanland

Hantverkare / entreprenörer

Elektriska installationer mm

Måleriarbeten, tapetsering, Dekormåleri, förgyllning, Marmorering

Renovering och nyproduktion av timmerbyggnader

Kakelugnar, murningsarbeten

Murningsarbeten, kakelugnar

Fönsterrenovering och byggsnickerier

Kakelugnar, Öppnaspisar, Skorstenar, Murning mm

Fönsterrenovering

Golvslipning, golvläggning, ytbehandling

Inrednings- och specialsnickerier

Murnings- och putsarbeten

Snickeri och Byggnadsvård

Entreprenör

Stenhuggeriet

Entreprenör

Fönster, dörrar, lister, specialsnickerier

Plåtslageri

Kakelungnar, Öppnaspisar, skorstenar, kaminer

Skurar golv

Inrednings- och specialsnickeri

Konsulter och rådgivare

Antikvarisk medverkan, KUL 2-certifierad

Antikvarisk medverkan, termografering

Antikvarisk medverkan, bidragsärenden

Projektledning, rådgivning

Arkeologi, byggnadsvård, kulturmiljövård

Besiktning, utredning, projektering